Żłobek

TROCHĘ INFORMACJI

O NAS

Żłobek stanowi wydzieloną, ale integralną część w budynku  przedszkola . Powstał w ramach programu „Maluch” w 2014 roku. Został wygospodarowany z sali przedszkolnej, powiększonej o taras, który wymagał remontu. Także budynek zyskał nowy wygląd. Jest to miejsce opieki dla dzieci do 3 roku życia.
Od początku trafił w potrzeby mieszkańców. Każdego roku mamy 100 % wykorzystanie miejsc w żłobku.
W żłobku opiekę na dziećmi sprawują cztery panie, nazywane przez dzieci i rodziców ciociami. Jest to miejsce nie tylko opieki ale także szeroko rozumianej edukacji i wychowania.
Dzieci w żłobku codziennie uczą się czegoś nowego. Opiekunki wykorzystując liczne pomoce dydaktyczne, uczą najmłodszych rozpoznawania podstawowych kolorów oraz kształtów. Dzieci ćwiczą spostrzegawczość, a także naukę logicznego myślenia. Bardzo chętnie oglądają książeczki, a także tworzą budowle z klocków, co kształtuje ich wyobraźnię. Lubią również zabawy ruchowe. Ulubioną zabawą jest „Stary niedźwiedź mocno śpi” oraz „Oj lisku, lisku”. Często tańczą też taniec „Labada”, poznając przy tym części ciała. W wolnym czasie każde dziecko może udać się do wybranego kącika tematycznego i samo zdecydować, co chce w danym momencie robić.
Skrzaciki zaczynają i kończą dzień z uśmiechem, co cieszy opiekunki oraz rodziców.

Szanowni Państwo!

Dnia 23 czerwca 2021 r. Wójt Gminy Stare Pole podpisał umowę o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz dziećmi niepełnosprawnymi i wymagającymi szczególnej opieki.
Środki, które otrzyma Gmina pochodzą z budżetu państwa i są przeznaczone na dofinansowanie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+” 2021.
Wartość dofinansowania: 19 200,00 zł.
Całkowita wartość zadania: 273 376,00 zł.
W ramach zadania zostaną dofinansowane koszty utrzymania 20 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku w Starym Polu w roku 2021 r.

Podglądaj życie 'Wesołych Skrzatów'

Zajrzyj na nasz profil na Facebooku.