Nasi pracownicy

Dyrektor
mgr Beata Madej

Opiekunki

Michalina Cicherska

Magdalena Grabowska

Joanna Gajor

Katarzyna Relidzyńska

Administracja

Główna księgowa:
Monika Kumkowska

Starszy ref. d/s administracji i kadr:
Natalia Misztal
Woźna:
Katarzyna Pączek