Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Przewodniczący:  Daniel Sałek
Z-ca przewodniczącego: Agata Szewczyk
Skarbnik: Karolina Czerepak
Sekretarz: Paulina Mazurek

Nr konta Rady Rodziców
BS Dzierzgoń 02 8310 0002 0013 6220 3000 0010
z dopiskiem w temacie: imię i nazwisko dziecka oraz grupa