Ramowy rozkład dnia

6.00-8.00
 • schodzenie się dzieci,
 • stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym,
 • zabawy indywidualne i w małych grupach
 • gry i zabawy dydaktyczne
 • praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i wymagającym wsparcia

8.00-13.00
Realizacja Podstawy Programowej
8.00-8.30
 • zabawy ruchowe
 • ćwiczenia poranne
 • przygotowanie do śniadania

8.30-8.50
 • Śniadanie

8.50-9.00
 • czynności higieniczne
 • przygotowanie do zajęć

9.00-11.00
 • organizowanie zajęć wspierających rozwój dziecka -kierowanych i niekierowanych (zajęcia dydaktyczne, j. angielski)
 • organizowanie zajęć na świeżym powietrzu
 • gry i zabawy ruchowe
 • zajęcia sportowe
 • obserwacje przyrodnicze
 • spacery i wycieczki

11.00-11.15
 • czynności higieniczne
 • zabawy ruchowe

11.15-12.00
 • Obiad

12.00-13.15
 • odpoczynek dzieci przy muzyce relaksacyjnej
 • słuchanie bajek
 • wyjście na teren ogrodu przedszkolnego
 • spacery
 • samodzielne zabawy dzieci
 • zajęcia dodatkowe (terapia logopedyczna i pedagogiczna)

13.00-16.00
Rozszerzenie realizacji podstawy programowej

13.15 -13.45
 • gry i zabawy dydaktyczne
 • zabawy ruchowe
 • przygotowanie do podwieczorku

13.45-14.00
 • Podwieczorek

14.00-16.00
 • praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i dzieckiem wymagającym wsparcia
 • głośne czytanie dzieciom
 • gry i zabawy na świeżym powietrzu
 • samodzielne zabawy dzieci