Zabawa w grupie MOTYLKI

Aktywność twórcza naszych 5-latków jest przejawem poziomu ich rozwoju i czynnikiem stymulującym dalszy rozwój.  Pomagając im w tym, ćwiczymy ich uwagę, spostrzegawczość, wzbogacamy słownik, poszerzamy i utrwalamy wiadomości o otaczającym świecie, inspirujemy do dalszych poszukiwań. Staramy się  wyzwalać w nich aktywność ruchową, literacką, muzyczną, plastyczną, teatralną. W ten sposób najłatwiej odkrywają i poznają świat zewnętrzny i cały wachlarz swoich uczuć i emocji. Uczą się współpracy, pomocy innym, empatii, sposobów okazywania złości.

Udostępnij ten wpis