XXIII EDYCJA AKCJI GÓRA GROSZA

Zapraszamy wszystkie dzieci i rodziców do wzięcia udziału w XXIII Edycji Akcji Góra Grosza. Prosimy o przynoszenie monet do swojej grupy przedszkolnej od 01.11.2022 r.

Cel Góry Grosza

Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci (w szczególności wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym) i rodzin.
Głównym obszarem wsparcia jest:
a) pomoc dla rodzinnej pieczy zastępczej
b) pomoc dla instytucjonalnej pieczy zastępczej
c) usamodzielnianej młodzieży z pieczy zastępczej
d) programy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych
e) programy dla dzieci jak i dla osób z ich otoczenia
f) lokalne programy w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.

Termin akcji Góra Grosza

 1. Akcja przeprowadzana jest poprzez zbiórkę monet (od 1 gr do 5 zł) w placówkach w całej Polsce od dnia 01.11.2022.
  Przekazywanie monet w Urzędach Pocztowych Poczty Polskiej od dnia 02.01.2023r do 31.03.2023 r.
 2. Możliwa jest zbiórka większych nominałów, jednakże dla organizatorów akcji podstawowym celem jest uświadomienie dzieciom i młodzieży, że najdrobniejsze monety zebrane w tak dużej ilości mogą stworzyć fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie pomoc bardzo wielu ich koleżankom i kolegom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.
 3. Finał akcji nastąpi po ostatecznym przeliczeniu monet i zaksięgowaniu ich na rachunku bankowym, najpóźniej do 30 września 2023 roku. W przypadku nagłych zdarzeń niezależnych od Towarzystwa Nasz Dom, Organizator zastrzega sobie prawo do podania wyników akcji w późniejszym terminie.
 4. W trakcie finału podane zostaną do publicznej wiadomości wyniki akcji, oparte na podliczeniu danych z odcinków nadania/wpłaty wypełnionych przez placówki oraz przeliczonych monet.

Góra Grosza w 5 krokach

 1. Utworzenie komitetu organizacyjnego (opiekun akcji i uczniowie/przedszkolaki);
 2. Przeprowadzenie zbiórki monet;
 3. Policzenie zebranych monet i wypełnienie odcinków;
 4. Zapakowanie zebranych monet zgodnie z instrukcją;
 5. Odniesienie na Pocztę Polską monet wraz z odcinkami.

Inne metody wsparcia akcji w imieniu szkoły/Przedszkola

 1. Można skorzystać z e-SKARBONKI
  a. Skanując kod QR znajdujący się na plakacie Góry Grosza   b.Wchodząc na stronę Dowody Wpłaty XXIII edycji akcji Góra Grosza
 2. Aby wesprzeć akcję w imieniu konkretnej placówki należy w tytule przelewu podać Nazwę oraz adres placówki.
 3. Tylko wpłaty, które w tytule będą zawierały powyższe dane, zostaną doliczone do wpłat danej placówki.

Udostępnij ten wpis