DRODZY RODZICE !!!

Drodzy Rodzice !!!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26.03.2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 (Dz. U. poz. 561) informujemy, że

OD DNIA 29.03.2021 DO DNIA 09.04.2021

zostaje ograniczone funkcjonowanie przedszkola

 Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci rodziców zgodnie z § 2 ust. 4 w/w rozporządzenia.

Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest złożenie przez rodziców wniosku (wzór jest dostępny w przedszkolu lub można samodzielnie napisać), w którym potwierdzają, że pracują w podmiotach wymienionych w rozporządzeniu.

Wniosek proszę przynieść w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM W PRZEDSZKOLU
BĘDZIE FUNKCJONOWAĆ JEDNA GRUPA

W GODZINACH 06:30 – 15:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij ten wpis