Trzecie miejsce dla Przedszkola w Niebieskich Igrzyskach

III miejsce Przedszkola w Starym Polu w Niebieskich Igrzyskach 2023
w kategorii „Kreatywność”!!!

Kwiecień był miesiącem solidarności z osobami z autyzmem. Przedszkolaki z naszego przedszkola zaangażowały się w akcję pod hasłem: „ Niebieskie Igrzyska 2023” organizowaną przez Instytut Wspierania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Celem akcji było zwiększenie wrażliwości i świadomości społecznej na temat autyzmu, kształtowanie postawy tolerancji wobec innych ludzi oraz promocja przekonania, że każdy może być sportowcem i osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości. Oprócz konkurencji sportowych przeprowadzonych zgodnie z wytycznymi organizatora akcji, każda placówka biorąca udział w Niebieskich Igrzyskach mogła zorganizować i przeprowadzić dodatkowe działania, które podlegały ocenie komisji konkursowej.
Inicjatywy podjęte przez nasze przedszkole, przygotowane sprawozdanie końcowe oraz przesłana dokumentacja fotograficzna zostały bardzo wysoko ocenione przez komisje i zaowocowały zajęciem III miejsca w zaszczytnej kategorii „Kreatywność”!!!
Sukces Przedszkola cieszy tym bardziej , że liczba szkół i przedszkoli biorących udział w Niebieskich Igrzyskach2023 wyniosła 1055. placówek!!!

Udostępnij ten wpis