Powitanie Wiosny

Dzień 21 marca w naszym przedszkolu był szczególnie radosny i kolorowy. Żegnanie zimy i przywitanie wiosny związane jest bowiem z miłymi przeżyciami wszystkich przedszkolaków. Przyjście nowej pory roku – wiosny jest doskonałą okazją do tego, by uzmysłowić dzieciom, jak wielkie bogactwo niesie ze sobą budząca się do życia przyroda. W naszym przedszkolu przygotowania do pożegnania zimy i powitania wiosny zaczęły się kilka dni wcześniej. Zmieniła się dekoracja przedszkola z zimowej na wiosenną. Nie zabrakło również prac plastycznych, dotyczących pierwszych zwiastunów wiosny. O godz. 10:00 wszystkie przedszkolaki wraz ze swoimi paniami zebrały się w jednej sali, żeby wspólnie powitać Wiosnę. Dzieci miały okazję przywoływać Wiosnę piosenkami i tańcem. Powitanie Wiosny zakończył konkurs, na którym dzieci prezentowały swoje wiosenne kapelusze.

Udostępnij ten wpis