logo

Odpłatności za Przedszkole

ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE

Czas bezpłatnego korzystania z usług Przedszkola obejmuje 5 godzin.

Opłata w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Przedszkolu.

Dzieci 6 letnie mają prawo do bezpłatnego pobytu w Przedszkolu.

Opłata za całodzienne wyżywienie (3 posiłki) wynosi 7,50 zł za każdy dzień pobytu dziecka w Przedszkolu.

Płatności dokonujemy przelewem na konto bankowe Przedszkola do 15 dnia każdego miesiąca. Opłata za pobyt i wyżywienie dziecka jest naliczana z dołu.

NR KONAT DO PRZELEWU 89 8303 0006 0040 0400 0475 0003

DANE DO PRZELEWU

Przedszkole

ul. Marynarki Wojennej 22

82-220 Stare Pole

TYTUŁEM

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, GRUPA ……

Udostępnij ten wpis