Od 2002 roku jestem nauczycielem dyplomowanym.
Od 2003 roku jestem ekspertem wchodzącym w skład komisji…